Art. 17. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 17. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  17. 

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy zmienianej w art. 1, świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, spełnił warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2.