Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1501

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  43. 

Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 12, są przekazywane po raz pierwszy w raportach sporządzanych i wprowadzanych do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 r.