Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1501

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  34. 

Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje po raz pierwszy wykaz, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 30 września 2019 r.