Art. 5. - Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.117.1228

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  5. 1

(uchylony).

1 Art. 5 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U.03.188.1840) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.