Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.912

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2018 r.
Art.  14. 
1.  Szkolenia wstępne, zawodowe, specjalistyczne lub doskonalenie zawodowe w Służbie Więziennej rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.  Szkolenia wstępne, zawodowe, specjalistyczne lub doskonalenie zawodowe w Służbie Więziennej rozpoczęte po dniu wejścia w życie ustawy i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.