Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.912

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2018 r.
Art.  13. 

Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 39 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.