Art. 2. - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy -... - Dz.U.2022.682 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.682

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583 i 655) w art. 327 w ust. 3 skreśla się wyraz "bezpośrednio".