Art. 9. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  9.

Przepis art. 1 pkt 28 ma zastosowanie przy określaniu przeciętnego uposażenia policjantów od dnia 1 stycznia 2007 r.