Art. 5. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  5.

Prawo do nagrody rocznej za 2006 r. ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych.