Art. 5. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1137 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1137

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761) w art. 11b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 maja 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 lipca 2022 r.".