Art. 4. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1137 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1137

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2022 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "COVID-19" dodaje się wyrazy "lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję";
2)
w art. 12d w ust. 6 po wyrazie "COVID-19" dodaje się wyrazy "lub sytuację międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję".