Art. 18. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1751

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  18. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem:

1)
art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
2) 11
 art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
11 Art. 18 pkt 2 zmieniony przez art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.