Art. 89. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2105

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  89. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1)
art. 6, art. 61 i art. 85-87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) 77
 art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12 i art. 20 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
4) 78
 art. 1 pkt 39 lit. b i pkt 63 lit. c, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9 i 11-16 oraz art. 77a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
4a) 79
 art. 14 pkt 18 i art. 20 pkt 7a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
5) 80
 art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
6) 81
 art. 2 pkt 11 lit. a i c, art. 14 pkt 19, art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
6) 82
 art. 14 pkt 19 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
7) 83
 art. 1 pkt 39 lit. a, c i d, art. 9 pkt 11 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
8) 84
 art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.
77 Art. 89 pkt 3:

- zmieniony przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 20 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

78 Art. 89 pkt 4:

- zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2349) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 20 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1719) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 14 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.

79 Art. 89 pkt 4a dodany przez art. 20 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
80 Art. 89 pkt 5:

- zmieniony przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1719) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1059) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1414) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.

81 Art. 89 pkt 6:

- dodany przez art. 13 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1059) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.

82 Art. 89 pkt 6 dodany przez art. 20 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
83 Art. 89 pkt 7:

- dodany przez art. 13 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1059) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.

84 Art. 89 pkt 8 dodany przez art. 13 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1059) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.