Art. 82. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych... - Dz.U.2021.2105 - OpenLEX

Art. 82. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2105

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  82.  58

 (uchylony).

58 Art. 82 uchylony przez art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.