Art. 34. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 34. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  34. 

Przepisy ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do przygotowania projektu uchwały budżetowej związku metropolitalnego w województwie śląskim na rok 2023 i wykonania budżetu związku metropolitalnego w województwie śląskim za ten rok.