Art. 33. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 33. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  33. 

W roku 2022 środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, które nie zostały podzielone między jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca 2022 r., zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.