Art. 4. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2313

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2021 r.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.