Art. 15. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2538 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2538

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  15. 

Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności:

1) 94
 nadzór nad wykonywaniem przez zarządcę rozliczeń cen zadań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-2e;
2)
zatwierdzanie przedłożonego przez zarządcę rozliczeń cen sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu.
94 Art. 15 pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.202) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.