Art. 8. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  8.

Dane zawarte w rejestrze podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w art. 7, związanej z produkcją, przechowuje się wieczyście.