Art. 5. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  5.

Marszałek województwa, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zamieszcza w rejestrze, o którym mowa w art. 2b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dane dotyczące grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń, które zostały wstępnie uznane lub uznane przed dniem wejścia w życie ustawy.