Art. 5. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  5.

W przypadku gdy podmiot, który nabył z mocy ustawy prawo do uzyskania niezwiązanej z produkcją części płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, zbyt swoje prawo do uzyskania tej płatności uzupełniającej na podstawie przepisów dotychczasowych, może zbyć także prawo do niezwiązanej z produkcją części płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, temu podmiotowi, który nabył od niego prawo do uzyskania tej płatności uzupełniającej.