Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1474

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.
Art.  3. 

System zarządzania, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest po raz pierwszy przygotowany i wprowadzony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2.