Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
Art.  7. 

Do kontroli legalności przyjęcia, skierowania i przebywania w podmiotach leczniczych lub domu pomocy społecznej rozpoczętych przez sędziów na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.