Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
Art.  12. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.