Art. 15. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.1265 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1265

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.
Art.  15. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 4 oraz art. 8-11, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.