Art. 13. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.1265 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1265

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.
Art.  13. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, określające wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., zachowują moc do dnia 31 grudnia 2017 r.