Art. 7. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o... - Dz.U.2022.1270 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1270

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.
Art.  7. 

Wnioski o:

1)
pomoc finansową w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 3 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy,
2)
przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy zmienianej w art. 4

- złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za pomocą formularzy odpowiednio umieszczonych albo udostępnionych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznaje się za złożone skutecznie.