Art. 22. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  22. 

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 12c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, składa się po raz pierwszy za rok 2018.