Art. 11. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  11.  1

 (uchylony).

1 Art. 11 uchylony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2015 r.