Art. 7. - Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2017.1509 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1509

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.
Art.  7. 

Przepis art. 192 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się także do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którym kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej zostały uznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.