Art. 4. - Zmiana ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1135

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2010 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.