Art. 21. - Zmiana ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.756

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  21. 
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wynosi w okresie do 2025 r. łącznie 6210 mln zł, a w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwoty:
1)
w 2018 r. - 210 mln zł;
2)
w 2019 r. - 500 mln zł;
3)
w 2020 r. - 500 mln zł;
4)
w 2021 r. - 1000 mln zł;
5)
w 2022 r. - 1000 mln zł;
6)
w 2023 r. - 1000 mln zł;
7)
w 2024 r. - 1000 mln zł;
8)
w 2025 r. - 1000 mln zł.
2.  3
 (uchylony).
3.  4
 (uchylony).
4.  5
 (uchylony).
5.  6
 (uchylony).
6.  7
 (uchylony).
7.  8
 (uchylony).
3 Art. 21 ust. 2 uchylony przez art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
4 Art. 21 ust. 3 uchylony przez art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
5 Art. 21 ust. 4 uchylony przez art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
6 Art. 21 ust. 5 uchylony przez art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
7 Art. 21 ust. 6 uchylony przez art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
8 Art. 21 ust. 7 uchylony przez art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.