Art. 29. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  29. 

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się Szefem Rządowego Centrum Analiz, o którym mowa w art. 15b ustawy zmienianej w art. 4.