Art. 28. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28. 

Rada Legislacyjna, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, powołana na podstawie przepisów dotychczasowych pełni swoją funkcję do końca kadencji.