Art. 25. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  25. 

Osoba zajmująca stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z tym dniem rozpoczyna sześcioletnią kadencję, o której mowa w art. 11a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14.