Art. 21. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2012.637 - OpenLEX

Art. 21. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.637

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2017 r.
Art.  21.  1

 (uchylony).

1 Art. 21 uchylony przez art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U.2017.38) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2017 r.