Art. 12. - Zmiana ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1423

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2021 r.
Art.  12.  2

 (uchylony).

2 Art. 12 uchylony przez art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2021 r.