Art. 4. - Zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie... - Dz.U.2015.935 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.935

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2015 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.