Art. 20. - Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2015.1419 - OpenLEX

Art. 20. - Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1419

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2015 r.
Art.  20.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, należy przez to rozumieć przepisy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.