Art. 2. - Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.406

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2016 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.