Art. 19. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.113.547

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2008 r.
Art.  19. 4

(skreślony).

4 Art. 19 skreślony przez art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U.96.87.396) z dniem 7 sierpnia 1996 r.