Art. 6. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1043 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1043

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
Art.  6. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.