Art. 28. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.437

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2017 r.
Art.  28.  4

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

4 Art. 28:

- zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2103) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1139) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 czerwca 2017 r.

- zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1452) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2017 r.