Art. 2. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1469 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1469

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 i 1309) w art. 15 uchyla się ust. 2.