Art. 16. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1469 - OpenLEX

Art. 16. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1469

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  16. 

Traci moc ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 723).