Art. 33. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  33.  1

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 14, 67 lit. c, pkt 68 lit. c oraz art. 9 pkt 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 14 marca 2024 r.;
2)
art. 10 pkt 1-6, 12, 13 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
1 Art. 33 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.403) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 marca 2023 r.