Art. 21. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) w art. 72:

1)
w pkt 3 wyrazy "od lat 8 do lat 15 albo karę 25 lat pozbawienia wolności" zastępuje się wyrazami "od lat 8 do lat 25";
2)
w pkt 4 wyrazy "od lat 10 do lat 15 albo karę 25 lat pozbawienia wolności" zastępuje się wyrazami "od lat 10 do lat 25".