Art. 14. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2054 - OpenLEX

Art. 14. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2054

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  14. 

W rejestrze wpłat, o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4, zamieszcza się informacje o wpłatach dokonanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.