Art. 20. - Zmiana ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2015.1311 - OpenLEX

Art. 20. - Zmiana ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1311

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
Art.  20.  9

 (uchylony)

9 Art. 20 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2019 r.