Art. 2. - Zmiana ustawy - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1509

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2021 r.
Art.  2. 

Do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 4462 ustawy zmienianej w art. 1.